Hotel w środku miasta i knajpa na obrzeżach metropolii, czyli na jakich usługobiorców mogą liczyć posiadacze wymienionych budynków

Prowadzenie własnego interesu w wielkim mieście wydaje się być trochę prostsze, a co za tym idzie, również bardziej dochodowe, niż wykonywanie tej czynności na wiosce. Dla sprecyzowania tematu skoncentrujmy się na bazie hotelowo-restauracyjnej w Łodzi. Z jednej strony jesteśmy w stanie wziąć pod rozwagę ogromny obiekt w sercu miasta, a z drugiej zajazd położony przy jednej z dróg dojazdowych.

Continue Reading →