Jak organizatorzy regionalnych zlotów harcerskich, jak również sami uczestnicy przygotowują się do rokrocznych imprez

Harcerstwo przyciąga ludzi żadnych przygód, chociaż jednocześnie należy pamiętać, że w końcu zastępowy to nie żaden balangowicz, lecz przede wszystkim osoba cechująca się szczególną wrażliwością, uczciwością, honorowością i męstwem. Harcerza, tak samo jak żołnierza lub funkcjonariusza służby granicznej, obowiązuje szczególny etos, który wyraża się choćby poprzez to, że takie osoby noszą uniform. Tak czy siak, we współczesnych czasach harcerstwo jest kojarzone głównie ze wspólnym nuceniem piosenek przy ognisku i rzecz jasna zebraniami w szerszym gronie, czyli zlotami.

Continue Reading →