Hotel w środku miasta i knajpa na obrzeżach metropolii, czyli na jakich usługobiorców mogą liczyć posiadacze wymienionych budynków

Prowadzenie własnego interesu w wielkim mieście wydaje się być trochę prostsze, a co za tym idzie, również bardziej intratne, niż wykonywanie tej samej czynności na wsi. Dla sprecyzowania zagadnienia skoncentrujmy się na działalności hotelowo-restauracyjnej w stolicy województwa łódzkiego. Z jednej strony jesteśmy w stanie wziąć pod lupę pokaźny budynek w sercu miasta, a z drugiej zajazd położony przy jednej z dróg wylotowych.

Continue Reading →