Jak organizatorzy regionalnych zlotów harcerskich, jak również sami uczestnicy przygotowują się do rokrocznych imprez

Harcerstwo przyciąga ludzi żadnych pozytywnych wrażeń, choć równocześnie należy pamiętać, że w końcu skaut to nie żaden imprezowicz, ale nade wszystko osoba odznaczająca się szczególną wrażliwością, uczciwością, odpowiedzialnością i rycerskością. Harcerza, tak samo jak żołnierza albo funkcjonariusza policji, obowiązuje nadzwyczajny etos, który wyraża się chociażby poprzez fakt, że takie osoby wkładają mundur. Bądź co bądź, obecnie harcerstwo bywa kojarzone w głównej mierze ze wspólnym nuceniem piosenek przy ognisku i oczywiście spotkaniami w dużym gronie, czyli zlotami.

Continue Reading →