1 2 3

Comments

harcerze
Autor: Arcadiuš
Źródło: http://www.flickr.com
Harcerstwo gromadzi ludzi żadnych pozytywnych wrażeń, choć jednocześnie należy pamiętać, że w końcu zastępowy to nie żaden zabawowicz, lecz nade wszystko osoba cechująca się szczególną wrażliwością, uczciwością, honorowością i odwagą. Harcerza, tak samo jak wojskowego albo funkcjonariusza drogówki, obowiązuje nadzwyczajny etos, który ujawnia się chociażby poprzez fakt, że takie osoby noszą mundur. Bądź co bądź, we współczesnych czasach harcerstwo jest kojarzone głównie ze wspólnym nuceniem pieśni przy ognisku i rzecz jasna spotkaniami w dużym gronie, czyli zlotami.