1 2 3

Comments

harcerze
Autor: Arcadiuš
Źródło: http://www.flickr.com
Harcerstwo przyciąga ludzi żadnych pozytywnych wrażeń, choć równocześnie trzeba pamiętać, że przecież zastępowy to nie żaden zabawowicz, lecz przede wszystkim osoba cechująca się szczególną wrażliwością, uczciwością, odpowiedzialnością i rycerskością. Harcerza, tak samo jak żołnierza albo policjanta, obowiązuje nadzwyczajny etos, który ujawnia się choćby poprzez fakt, że takie osoby zakładają uniform. Tak czy siak, we współczesnych czasach harcerstwo bywa kojarzone głównie ze wspólnym śpiewaniem pieśni przy ognisku i rzecz jasna spotkaniami w dużym gronie, czyli zlotami.