1 2 3

Comments

Czas na rower
Autor: Media Forum
Źródło: Media Forum
Większość z nas chciałaby w dobrej formie i zdrowiu dożyć późnego wieku. Z zazdrością spoglądają na dziadków, którzy mimo ukończenia siedemdziesiątki siadają na rowery, spacerują, a niektórzy nawet startują w jakiś zawodach.