Wyjazdy żakowskie doskonałą okazją do wspólnej integracji

Często przed zapoczątkowaniem roku studenckiego organizowane są rozliczne wyjazdy studenckie, jakich głównym celem jest wspólna integracja. Takie wyjazdy są planowanie przede wszystkim dla pierwszego roku studiów. Osoby, które dopiero mają począć naukę na studiach nierzadko czują się osamotnione, nie wiedzą nic o uczelni lub osobach, z którymi będą studiować.

Continue Reading →